Nieuwsbericht
28-06-2023

“Ik wil een verbinder zijn”

Yolanda van der Wal, Capaciteitsmanager Kliniek in Rijnstate Arnhem, is één van de deelnemers die in juni het Excellence Program Health Capacity & Resource Management heeft afgerond. In haar eindpresentatie met een stevige persoonlijke noot vertelt ze dat zij de verbinder wil zijn die de zorg zo hard nodig heeft. “Als je kunt overbrengen waarom je iets doet, ga je iets in gang zetten.”

Eindpresentatie Excellence Program Health Capacity & Resource Management

Eén ding is overduidelijk na de eindpresentatie van Yolanda: ze gelooft volledig in integraal capaciteits- en resourcemanagement (ICRM). “Ik weet – voel – dat het werkt. Dat we rust kunnen creëren, de patiëntvriendelijkheid kunnen verhogen en méér kunnen doen met behoud van kwaliteit van zorg en zonder onze zorgprofessionals uit te putten.” ICRM is ook niet meer weg te denken uit ziekenhuizen, stipt ze aan. Vergrijzing, de uitstroom van personeel, het verwachte tekort aan huisartsen en de toegenomen vraag naar (complexere) zorg: dat zijn allemaal factoren die meespelen in de reden waarom verandering noodzakelijk is.

De boodschap is wat haar betreft dus zonneklaar: ICRM heeft de toekomst. Maar hoe inspireer je anderen? Hoe breng  je de boodschap over?

Virtuele Evelyn

Yolanda heeft het geprobeerd met behulp van chatGTP. Ze heeft sinds kort een virtueel AI-contact ‘Evelyn’ en die kan haar desgevraagd mooi en duidelijk vertellen wat het belang is van ICRM. De tekst is feitelijk volledig juist: Evelyn heeft het over ‘optimaliseren van de beschikbare middelen’ en ‘beter anticiperen op de vraag naar zorg’. Absoluut waar, maar gaat het overtuigen?

Yolanda: “Naast AI en mensen die theoretisch onderlegd zijn, heb je verbinders nodig. Verbinders zijn cruciaal. Het zijn de mensen die er voor zorgen dat de verbinding met de dagelijkse praktijk wordt gerealiseerd. Dit zijn de mensen die contact maken met anderen en iets gedaan krijgen. Ik wil zo’n verbinder zijn.”

Aaneenschakeling van medische activiteiten

Die wens is onderstreept door persoonlijke ervaringen. In 2021 kreeg Yolanda een stevige medische diagnose. “Ik kan niet uitleggen wat er op dat moment door me heen ging. En ik kwam terecht in een aaneenschakeling van medische activiteiten. Aanmelden op de poli, verpleegkundig onderzoek, onderzoek arts, echo, punctie, terug naar de poli, gegevens nakijken, instructie, naar huis, wachten op uitslag, POS, opname dagverpleging, verkoever, OK, dagverpleging, ontslag, policontrole, telefonisch consult uitslag, nacontrole …”.

Een erg intensieve periode in haar leven, maar voor Yolanda achteraf ook het moment dat haar denken betekenis kreeg. “Ik ben in hetzelfde jaar gestart met een opleidingsprogramma. Eerst de NVZ-masterclass Patiëntenlogistiek & Capaciteitsmanagement, gevolgd door het Excellence Program Health Capacity & Resource Management. Ik wilde de taal leren spreken, theoretisch beter onderlegd zijn. En nu wil ik impact gaan maken in de praktijk, die verbinder zijn. Aan anderen overbrengen wat integraal capaciteits & resourcemanagement is . En vooral waarom het zo goed werkt.”

Rugzak gevuld

Yolanda’s rugzak is na het volgen van het Excellence Program volledig gevuld met praktische en theoretische kennis. Terugdenkend aan haar perspectief als patiënt ziet ze nu iets anders. “Ik zie een stroom, een proces. Apparatuur, ruimtes en mensen. Ik zie functies, met capaciteiten die daarbij horen en resources die noodzakelijk zijn om een functie operationeel te maken.” Ze denkt aan een eerste consult, telefonisch consult, combinatieafspraken en korte doorlooptijd van het gehele traject. En ze snapt inmiddels dat ze waarschijnlijk niet alleen zo snel geopereerd is omdat ze al 20 jaar in trouwe dienst is, maar dat dat ook verstandig was omdat ze een korte OK-duur en weinig kans op uitloop had. “Er zijn dus wellicht ook planregels en -strategieën op mij toegepast.“

Toch ziet Yolanda dat er in de zorg nog veel brandjes worden geblust. “We vechten vaak tegen de waan van de dag. En draaien om elkaar heen zonder besluiten te nemen. Dat kost veel energie, tijd en geld en dat kan echt anders.”

Hoe? Niet door steeds te zeggen dát het anders moet maar door te laten zien waaróm het anders moet en hóe het anders kan. Yolanda: “Als je dat kunt overbrengen, als je als verbinder in contact bent met collega’s en ze ruimte geeft, ga je iets in gang zetten.”

 

“Het gaat om verbinding en veranderkracht

Het gaat om belangen bij elkaar brengen

Het gaat erom dat je een veranderproces op gang brengt

Het is een lastige uitdaging

Veranderkracht kunnen creëren is bijna magisch maar lukt het je dan heb je goud in handen!”

 

 

In september start er een nieuwe leergang van het Excellence Program Health Capacity & Resource Management. Inschrijven is nog mogelijk.

Nieuws

Klaar voor morgen?