Nieuwsbericht
15-03-2024

Planbare Zorg: rust en regelmaat door regie in de planning

De keuzes die je als planner over de gehele dag heen maakt, kunnen groot effect hebben op kosten en inkomsten van het ziekenhuis en de ervaringen van patiënten. Een goede planning is essentieel om alle uitdagingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden, en als planner heb je een belangrijke sleutel in handen. Jouw rol verschuift steeds meer van ondersteunend naar ‘regie’.

De inkomende stromen in het ziekenhuis zijn op te delen in planbare zorg en spoed. Dus via onze eigen planning(en) of via de spoedeisende hulp en soms de polikliniek. Om de juiste match te kunnen maken tussen zorgvraag en zorgaanbod, moet je weten hoeveel patiënten je ongeveer kunt verwachten. Het zal nooit tot op de minuut voorspelbaar zijn, maar zorg is wel meer voorspelbaar dan je wellicht denkt. Daar krijgen we steeds beter zicht op, dankzij uitvoerige data-analyse.

Zorg op juiste moment en juiste plek

Als we de zorgvraag kennen of beter inzichtelijk hebben, geeft dat ons de mogelijkheid onze beschikbare capaciteit(en) hierop aan te passen. Capaciteit, samen met de benodigde resources, is nodig om zorg op het juiste moment en op de juiste plek te kunnen leveren. Een goede balans tussen vraag en aanbod is ook nodig, waarbij het startpunt de vraag is (welke patiënten komen naar het ziekenhuis) en we hierop zo goed mogelijk willen anticiperen.

Sleutelwoord hierbij is PLANNING. Het operatieschema zal bijvoorbeeld voldoende rekening moeten houden met de beddencapaciteit, maar ook met de preoperatieve plekken bij de anesthesioloog. Je wilt er in de planning voor zorgen dat patiënten op de juiste afdeling met de juiste deskundigheid een bed beschikbaar hebben. Hierdoor voorkom je mogelijk extra overplaatsingen en zorg je ervoor dat de ligduur niet langer wordt dan verantwoord en noodzakelijk. Dit is namelijk ook erg kostbaar!

Rasters

Planning is écht een vak en je hebt een goede basis nodig om de zorg te kunnen plannen. Daarbij kun je zeer goed ondersteund worden door rasters. Deze rasters zorgen voor een stabiele basisplanning en kun je maken op basis van je zorgaanbod.

Planningshorizon

Als planner ga je daarnaast steeds meer van een ondersteunende rol naar een regierol. Daarvoor moeten we verder vooruit kijken dan vandaag en morgen en anticiperen op een paar maanden vooruit. Hierbij is de planhorizon die we gebruiken van groot belang. We streven immers naar meer stabiliteit en voorspelbaarheid in onze planning. Om kwaliteit van zorg, tevreden medewerkers en patiënten en doelmatigheid te garanderen. Een planhorizon tussen 4-6 weken geeft hierbij een goede houvast. Het werken met deze planhorizon geeft rust in het proces voor de planning en veel meer zekerheid voor onze patiënten.

In de 2-daagse opleiding Planbare Zorg leer je een stabiele basisplanning maken. En slimme methodieken om zorg op een toekomstbestendige manier te kunnen plannen. Hierbij anticipeer je op de zorgvraag en houd je rekening met de effecten op het zorgaanbod. Waarbij je rekening houdt met medewerkers (niet steeds hollen en stilstaan), efficiënt gebruik van capaciteit (zorgkosten), toegangstijden en wachttijden van patiënten (toegankelijkheid van zorg) en kwaliteit van zorg.

Nieuws

Klaar voor morgen?