EXCELLENCE PROGRAM

Health Capacity & Resource Management

13 lesdagen | Maarssen

Het Excellence Program combineert de laatste inzichten op het gebied van capaciteits- & resourcemanagement en leidt op tot een professional binnen dit vakgebied. In het Excellence Program wordt capaciteitsmanagement benaderd vanuit patiëntenstromen om zo tot een volledig integrale inrichting van de capaciteits- en resourceplanning te komen. Deelnemers krijgen niet alleen theoretische maar vooral ook praktische handvaten en toepassingen aangereikt. Je leert niet alleen hoe bijvoorbeeld een strategisch of tactisch capaciteits- en resourceplan te maken, je maakt ook daadwerkelijk zo’n plan. Leren en toepassen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En met de online toolbox heb je tevens de beschikking over een set aan krachtige en onmisbare tools.
Wat mij betreft is dit de hoogste opleiding in het vakgebied capaciteitsmanagement dus ik ben trots op dit diploma!
Irma van der Schalie-Tempelaar | Integraal Capaciteitsmanager | Albert Schweitzer Ziekenhuis
Inhoud

Waarom meedoen

 • De hoogste leergang voor capaciteitsadviseurs en -managers, je wordt geschoold in concepten die de komende 10 jaar leidend zullen zijn
 • Boeiende en unieke integratie tussen capaciteits- en resourcemanagement
 • Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht en ruimte voor eigen inbreng
 • Intensieve coaching, ook na afronding van het programma
 • Sterke focus op toepassing met veel praktijkvoorbeelden
 • De nieuwste kennis en inzichten op het gebied van digitalisering en data science én een licentie op de unieke Smart Capacity Toolkit
Programma

In het Excellence Program wordt capaciteitsmanagement benaderd vanuit patiëntenstromen om zo tot een volledig integrale inrichting van de capaciteits- en resourceplanning te komen. Je leert de operationele personeels- en patiëntplanning optimaliseren. En je krijgt de vaardigheden om operationeel bij te sturen, knelpunten op te lossen en artsen en management te adviseren bij het optimaliseren van zorgaanbod en de schaarse capaciteit.

Je krijgt niet alleen theoretische maar vooral ook praktische handvaten en toepassingen aangereikt. Leren en toepassen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerst leer je hoe je een strategisch of tactisch capaciteits- en resourceplan maakt, vervolgens maak je daadwerkelijk zo’n plan. Met de online toolbox heb je tevens de beschikking over een set aan krachtige en onmisbare tools. En naast hard skills werken we ook aan jouw soft skills zodat je leert om ideeën te presenteren en daadwerkelijk impact te hebben.

Module 1 - Inleiding Health Capacity & Resource Management

 • Ontwikkelingen in de zorg en veranderende eisen aan het capaciteits- en resourcemanagement
 • Introductie Health Capacity & Resource Planning
 • Raamwerk voor Health Capacity & Resource Planning
 • Logistieke concepten en analytische vaardigheden deel 1 (Bottle neck analysis, theory of variability)

Module 2 - Business Analytics I

 • Introductie
 • Beschrijvende analyse
 • Statistieken
 • Grafieken
 • Voorspellende analyse
 • Modeleren
 • Kansrekening

Module 3 - Business Analytics II

 • Simulatie
 • Algemene principes o.b.v. wachtrijtheorie
 • Voorschrijvende analyse

Module 4 - Strategic Capacity Planning

 • Wat is Strategic Capacity Planning?
 • Stappenplan voor Strategic Capacity Planning
 • KPI’s: normwaarden, signaalwaarden en rekenwaarden
 • Capaciteitsbehoeftebepaling
 • Opstellen strategische capaciteitsplan

Module 5 - Tactical Capacity Planning

 • Wat is Tactical Capacity Planning?
 • Stappenplan voor Tactical Capacity Planning
 • Opstellen tactisch capaciteitsplan
 • Logistieke concepten en analytische vaardigheden deel 2 (Wet van Little)

Module 6 - Operational Capacity Planning

 • Wat is Operational Capacity Planning?
 • Inrichten van operationele capaciteitsplanning op maand- en weekniveau
 • Logistieke concepten en analytische vaardigheden deel 3 (input-output modeling, critical path analysis)

Module 7 - Strategic Resource Planning

 • Wat is Strategic Resource Planning?
 • Opstellen van een Bill of Critical resources
 • Bepalen van benodigde en beschikbare resources
 • Bruto en netto resource capaciteit
 • Opstellen van een strategisch resourceplan
 • Opstellen van een Course of action

Module 8 - Tactical Resource Planning

 • Bepalen van benodigde en beschikbare resources
 • Bruto en netto resource capaciteit
 • Opstellen van een tactisch (human) resourceplan
 • Opstellen van een Course of action
 • Methoden en technieken voor het plannen van personeel

Module 9 - Operational Resource Planning

 • Maken van een dienstrooster (deel 1)
 • Wet- en regelgeving
 • Gezond roosteren
 • Wensen en voorkeuren van medewerkers
 • Maken van een dienstrooster (deel 2)
 • Operationele sturing
 • Organisatie-inrichting en roostersoftware
 • Professionaliseren van de personeelsplanning

Module 10 - Appointment Scheduling

 • Doelgericht plannen van afspraken & onderzoeken
 • Planregels en -strategieën
 • Plannen van combinatieafspraken en afsprakenseries
 • Afstemming binnen de keten
 • Plannen vanaf de wachtlijst
 • Plannen zonder wachtlijst
 • Scheduling strategieën (samenvatting)
 • Trends, ontwikkelingen & best practices

Module 11 - Admission Scheduling

 • Opnameplanning en de bedden
 • Plannen van de operaties
 • OK-planning en verkoeverkamer
 • Anticiperen op spoed
 • Functie en beheer van de wachtlijst
 • Organisatie-inrichting
 • Professionalisering van de opnameplanning

Module 12 - Scheduling Optimization

 • Schedulen, wachtrijen & servers
 • Ontwerpen van een raster
 • Schedulen van personeel

Module 13 - Operations

 • De rol en functie van operations
 • Effectief oplossen van problemen aan de hand van beslismodellen
 • Beslismodellen: wat zijn het en hoe maak je ze?
 • Niveaus van coördinatie en levels van regelruimte
 • Informatie interpreteren en besluiten nemen
 • Dagstart als hulpmiddel
 • Domein en profiel van de capaciteitscoördinator
 • Basisinformatie om te kunnen (bij)sturen
 • Dagstart in de praktijk
Voor wie?

Deze opleiding is interessant voor iedereen die zich wil ontwikkelen tot een professional in Health Capacity & Resource Management en werkzaam is of wil worden in rollen/functies als adviseur Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) of capaciteitsmanager.

Leerdoelen

Je leert als professional op het gebied van Health Capacity & Resource Management te acteren en impact te hebben op actuele en toekomstige vraagstukken die spelen binnen jouw ziekenhuis en de zorg. Na de opleiding:

 • Ben je in staat om complexe vraagstukken op het gebied van Health Capacity & Resource Management op te lossen
 • Kun je Health Capacity & Resource Planning plaatsen in de context van een ziekenhuis
 • Kun je de belangrijkste methodieken van data-analyse toepassen
 • Kun je de capaciteitsbehoefte bepalen op basis van wachtrijtheorie en onderbouwde voorstellen doen
 • Kun je modellen bedenken voor ‘simpele’ zorgprocessen en deze hiermee optimaliseren
 • Kun je een integraal strategisch en tactisch capaciteitsplan te maken
 • Kun je een operationeel capaciteitsplan maken
 • Kun je een integraal strategisch en tactisch (human) resourceplan maken
 • Weet je hoe je een operationeel personeelsrooster maakt en hoe je problemen oplost in de beschikbaarheid van personeel
 • Kun je aan de hand van planregels en -strategieën tot een optimale planning komen van afspraken, onderzoeken en (dag)opnamen, OK’s, de verkoeverkamer en de afstemming met de bedden
 • Heb je aan de hand van een aantal praktische voorbeelden de (wiskunde)principes achter de verschillende optimalisatietechnieken geleerd
 • Ben je in staat de operations in te richten, te organiseren en uit te voeren binnen het ziekenhuis
 • Ben je kortom klaar om impact te gaan maken!
Locatie

De opleiding vindt plaats op onze locatie in Maarssen, 5 minuten lopen vanaf NS station Maarssen en met ruim voldoende parkeergelegenheid.

Lestijden

De lestijden van module 2, 3, 12 zijn van 09.30-17.00 uur. Module 1, 4 t/m 11 hebben een avondprogramma tot 20.00 uur. Module 13 wordt aan het einde van de dag afgesloten met een maaltijd, eindpresentatie en certificaatuitreiking tot 21.00 uur.

Maaltijden

Tijdens de opleidingsdagen zorgen wij voor koffie, thee, versnaperingen, lunch en een avondmaaltijd (bij doorloopprogramma tot 20.00 uur).

Opleidingsmateriaal

Je krijgt tijdens de opleiding een cursusmap met de hand-outs van de opleiding en je krijgt toegang tot onze online leeromgeving. In de online leeromgeving vind je al het opleidingsmateriaal, oefeningen en opdrachten. Tijdens de opleiding krijg je tevens een persoonlijke toegang tot onze online toolbox met een set aan krachtige en onmisbare tools.

Laptop

Tijdens de opleidingsdagen heb je een laptop nodig. Beschik je niet over een laptop dan kun je gebruik maken van een trainingslaptop van Hello! Planner.

Download de Flyer

De belangrijkste informatie in één document. Download de flyer Excellence Program Health Capacity & Resource Management.

Docent(en)

Marcel de Jong

Docent

Marcel is mede-oprichter van Hello! Planner en is met 20 jaar ervaring één van de grondleggers van het hedendaagse health capacity & resourcemanagement in de Nederlandse gezondheidszorg. Naast docent bij Hello! Planner is hij kerndocent Masterclass Zorglogistiek bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en docent Zorglogistiek Health Care Bedrijfskunde (IBO). Marcel is als Chief Plans & Resources bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) nauw betrokken geweest bij de COVID-coördinatie in de zorg.

Dennis Roubos

Docent

Dennis is wiskundige, docent en auteur van het boek 'Operations Research for Health Care Professionals'. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector en is mede-oprichter en directeur van Simbox, een onderneming gespecialiseerd in data science oplossingen. Dennis is in staat om wiskunde te vertalen naar de wereld van de planning en logistiek in de zorg.

Bas Bos

Docent

Bas is naast oprichter en directeur een van de docenten van Hello! Planner. Bas heeft 20 jaar ervaring met planning, capaciteits- en workforcemanagement. Buiten de zorg heeft Bas veel ervaring opgedaan in de luchtvaart, het openbaar vervoer, de retail, de industrie en de publieke sector. Bas ondersteunt diverse ziekenhuizen en zorgorganisaties bij verander- en verbeterprogramma's. Tijdens de eerste uitbraakperiode is Bas als Co-Chief Plans & Resources bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) nauw betrokken geweest bij de COVID-coördinatie in de zorg.  

Docent Nol Visschers

Nol Visschers

Docent

Nol heeft een achtergrond als technisch bedrijfskundige en heeft zich later verder gespecialiseerd in managementwetenschappen en zorglogistiek. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met capaciteitsmanagement en zorglogistiek en werkt momenteel als capaciteitsmanager in Maastricht UMC+. Hiervoor was hij werkzaam in het Zuyderland Ziekenhuis. Naast zijn werk in het ziekenhuis heeft Nol zijn eigen bedrijf en is hij docent bij Hello! Planner. Ook is hij één van de vaste docenten bij de Masterclass Zorglogistiek bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).  

Annemijn Houwers

Docent

Annemijn is naast docent bij Hello! Planner Manager Capaciteit en Zorglogistiek bij Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Ze heeft 14 jaar ervaring in de ziekenhuiszorg en houdt zich sinds 8 jaar volledig bezig met het optimaliseren van de strategische, tactische en operationele planning binnen het ziekenhuis. Annemijn is binnen het Slingeland Ziekenhuis de grondlegger van Integraal Capaciteitsmanagement en het professionaliseren van de opname- en OK-planning.

Investering

€ 6.825,- excl. btw. Dit is inclusief het opleidingsmateriaal, toegang tot de online leeromgeving, de online toolbox en het certificaat. Tijdens de opleidingsdagen zorgen wij voor koffie, thee, versnaperingen, lunch en avondmaaltijden (bij doorloop programma tot 20.00 uur).

Niveau

De opleiding wordt verzorgd op hbo/wo-niveau. Er wordt van je verwacht dat je een hbo/wo-diploma hebt of door werkervaring op dit niveau functioneert. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarden.

Studiebelasting

De studiebelasting van het Excellence Program is 26 dagen (208 uur), opgebouwd uit 121,5 uur opleiding en 86,5 uur voorbereiding en opdrachten.

Diploma

Deelnemers ontvangen na afloop van het programma het certificaat Excellence Program Health Capacity & Resource Management. Dit certificaat wordt uitgereikt als minimaal 12 van de 13 lesdagen zijn gevolgd, de vier kennistoetsen en de drie toepassingsopdrachten zijn beoordeeld met een voldoende of hoger en de eindpresentatie heeft plaatsgevonden. Is niet aan een van deze vereisten voldaan, dan ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Data & inschrijven

do 28 sep | vr 6 okt | vr 10 nov | wo 22 nov | do 30 nov | wo 6 dec 2023 | do 18 jan | di 6 feb | wo 7 feb | wo 28 feb | do 14 mrt | wo 17 apr | wo 5 jun 2024

Inschrijven
Wij denken graag met je mee! Ook voor praktische vragen kun je bij ons terecht via
Online afspraak maken
Rollen

Welke rol neem jij aan in de zorg van morgen?

Het zijn uitdagende tijden in de zorg. De vraag naar zorg zal de komende jaren sterk toenemen, de arbeidsmarkt is krap, de werkdruk hoog en de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Hoe gaan we de zorg voor morgen organiseren? Planning en logistiek is het thema voor het komende decennium in de zorg. En tegelijkertijd een vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. Er ontstaan nieuwe rollen en functies: de zorg heeft je nodig!