Nieuwsbericht
29-06-2023

Betere doorstroom van ziekenhuis naar nazorginstellingen

Miranda de Boer is manager Integraal Capaciteitsmanagement in Ziekenhuis Tjongerschans. In haar eindpresentatie van het Excellence Program Health Capacity & Resource Management vertelt ze over de focus die haar ziekenhuis legt op de doorstroom van patiënten naar een nazorginstelling. Nu houden sommige patiënten onnodig lang een bed bezet.

Eindpresentatie Excellence Program Health Capacity & Resource Management

In het Excellence Program leren deelnemers om integraal capaciteits- en resourcemanagement (ICRM) vorm te geven binnen de muren van het ziekenhuis. Miranda wil een stap verder gaan en ook de na- en vervolgzorg integreren. Miranda: “In vrijwel ieder ziekenhuis houden patiënten onnodig lang een bed bezet omdat ze liggen te wachten op geriatrische revalidatiezorg (GRZ) of opname in een verpleeghuis of andere zorginstelling. Dat geldt ook voor het Tjongerschans- en het gaat ten koste van patiënten die dringend een ziekenhuisbed nodig hebben.”

Ziekenhuis fungeert als buffer

“Het aantal aanvragen voor geriatrische revalidatiezorg is in Tjongerschans zeer variabel”, vertelt Miranda. “Terwijl de beschikbare capaciteit in de nabijgelegen GRZ-instelling elke dag hetzelfde is – gelijk aan het gemiddeld aantal aanvragen vanuit het ziekenhuis. Er is geen flexibiliteit. Dat levert bij deze mate van variatie een wachtrij op van patiënten die langer in het ziekenhuis moeten blijven liggen dan volgens de medische indicatie nodig is.”

De GRZ-instelling heeft een focus op een hoge benutting. “De financiering van de GRZ-instelling is hier op gebaseerd”, legt Miranda uit. “En het kan in de huidige situatie ook omdat het ziekenhuis als buffer fungeert.”

Overleg

Door op strategisch, tactisch en operationeel niveau de nazorginstellingen te integreren in het ICRM-denken, kan volgens Miranda de doorstroom geoptimaliseerd worden. Daarvoor is allereerst beter overleg nodig tussen het ziekenhuis en de nazorgorganisatie over de verwachte uitstroom uit het ziekenhuis, de opnamecapaciteit van de nazorginstantie en hoeveel patiënten er nog meer worden verwacht. “Belangrijk bij deze overlegstructuur is dat de juiste mensen, met mandaat, aan tafel zitten en dat er gewerkt wordt met een duidelijke course of action waarbij de effecten en oplossingsmogelijkheden duidelijk zijn.”

Daarnaast moet het ziekenhuis zich gaat focussen op minder variatie in uitstroom en de nazorginstantie op een flexibelere opnamecapaciteit. Miranda: “Dat laatste is alleen mogelijk als van te voren patronen en verwachtingen met elkaar worden gedeeld.”

Regionaal samenwerken

De optimalisatie van de doorstroom van patiënten stopt hier nog niet. “Als alle Friese ziekenhuizen en nazorginstellingen gaan samenwerken, zijn er veel schaalvoordelen te behalen”, beseft Miranda. “Ieder ziekenhuis heeft een zeer variabele uitstroom naar de GRZ: door deze samen te nemen wordt de impact van de variatie gedempt. Als je dan ook regionaal de overlegstructuren voor strategisch, tactisch en operationeel invoert, kun je de doorstroom vanuit de ziekenhuizen naar nazorginstellingen nog verder optimaliseren. Zonder extra capaciteit toe te voegen, wordt de toegankelijkheid van de nazorg geoptimaliseerd en bovendien de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden verbeterd.”

Op 28 september start een nieuwe leergang van het Excellence Program Health Capacity & Resource Management. Inschrijven is nog mogelijk.

Nieuws

Klaar voor morgen?