Nieuwsbericht
22-09-2022

Tactisch plannen wordt steeds belangrijker in ziekenhuizen

De ontwikkelingen in de zorg noodzaken ziekenhuizen tot een verantwoorde inzet van hun (schaarse en kostbare) capaciteit en het voorkomen van onnodige verspilling hierin. Hoe bereik je dit? Onder andere door heel goed te plannen!

In de afgelopen jaren zien we dat tactisch plannen een steeds belangrijkere functie inneemt in ziekenhuizen. En dat is niet zo vreemd, omdat juist op tactisch niveau de condities worden gecreëerd voor een optimale zorgverlening, rust in de uitvoering en een doelmatige inzet van de capaciteit.

Om die reden zijn we zo’n 3 jaar geleden gestart met de Vakopleiding Tactisch Planner waar we deelnemers opleiden tot tactisch planner. Planners die in staat zijn te bepalen hoeveel capaciteit er over 2 tot 4 maanden benodigd is om de zorg te leveren en het gewenste productie- en prestatieniveau te behalen. En die tevens in staat zijn tijdig knelpunten te signaleren in de beschikbaarheid van capaciteit, effecten hiervan door te rekenen en tot uitvoerbare plannen te komen die ter besluitvorming voorgelegd kunnen worden in een TPO (Tactisch Plannings Overleg). Ze worden opgeleid om integraal vanuit een patiëntenstroom-/ketenperspectief naar de zorg te kijken en leren hoe tot robuuste plannen te komen in een context die wordt gekenmerkt door onzekerheid en variabiliteit.

Als onderdeel van de opleiding maken de deelnemers een integraal tactisch capaciteits- en resourceplan voor een specialisme of patiëntenstroom voor het eigen ziekenhuis. Ze passen hiermee de kennis en inzichten niet alleen toe, maar maken in veel gevallen ook direct het verschil. Het is echt indrukwekkend om te zien welke toegevoegde waarde deze professionals leveren.

Meer weten over de 4-daagse Vakopleiding Tactisch Planner? Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

 

Nieuws

Klaar voor morgen?