EXCELLENCE PROGRAM

Health Capacity & Resource Management

11 lesdagen | Maarssen

Het Excellence Program combineert de laatste inzichten op het gebied van capaciteits- & resourcemanagement en leidt op tot een professional binnen dit vakgebied. In het Excellence Program wordt capaciteitsmanagement benaderd vanuit patiëntenstromen om zo tot een volledig integrale inrichting van de capaciteits- en resourceplanning te komen. Deelnemers krijgen niet alleen theoretische maar vooral ook praktische handvaten en toepassingen aangereikt. Je leert niet alleen hoe bijvoorbeeld een strategisch of tactisch capaciteits- en resourceplan te maken, je maakt ook daadwerkelijk zo’n plan. Leren en toepassen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wat mij betreft is dit de hoogste opleiding in het vakgebied capaciteitsmanagement dus ik ben trots op dit diploma!
Irma van der Schalie-Tempelaar | Integraal Capaciteitsmanager | Albert Schweitzer Ziekenhuis
Inhoud

Waarom meedoen

 • De hoogste leergang voor capaciteitsadviseurs en -managers, je wordt geschoold in concepten die de komende 10 jaar leidend zullen zijn
 • Boeiende en unieke integratie tussen capaciteits- en resourcemanagement
 • Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht en ruimte voor eigen inbreng
 • Sterke focus op toepassing met veel praktijkvoorbeelden
 • De nieuwste kennis en inzichten op het gebied van digitalisering en data science
Programma

In het Excellence Program wordt capaciteitsmanagement benaderd vanuit patiëntenstromen om zo tot een volledig integrale inrichting van de capaciteits- en resourceplanning te komen. Je leert de operationele personeels- en patiëntplanning optimaliseren. En je krijgt de vaardigheden om operationeel bij te sturen, knelpunten op te lossen en artsen en management te adviseren bij het optimaliseren van zorgaanbod en de schaarse capaciteit.

Je krijgt niet alleen theoretische maar vooral ook praktische handvaten en toepassingen aangereikt. Leren en toepassen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerst leer je hoe je een strategisch of tactisch capaciteits- en resourceplan maakt, vervolgens maak je daadwerkelijk zo’n plan. En naast hard skills werken we ook aan jouw soft skills zodat je leert om ideeën te presenteren en daadwerkelijk impact te hebben.

Module 1 - Inleiding Health Capacity & Resource Management

 • Ontwikkelingen in de zorg en veranderende eisen aan het capaciteits- en resourcemanagement
 • Introductie Health Capacity & Resource Planning
 • Raamwerk voor Health Capacity & Resource Planning
 • Logistieke concepten en analytische vaardigheden deel 1 (Bottle neck analysis, theory of variability)

Module 2 - Integrating Capacity & Resource Management with Financial Budgeting

 • Capaciteits- en resourcemanagement en financiën
 • Financiële prestatie gebaseerd op KPI’s
 • Vroegtijdig signaleren van financiële schommelingen met behulp van capaciteitsmanagement
 • Resources en financiën

Module 3 - Business Analytics I

 • Introductie
 • Beschrijvende analyse
 • Statistieken
 • Grafieken
 • Voorspellende analyse
 • Modeleren
 • Kansrekening

Module 4 - Business Analytics II

 • Simulatie
 • Algemene principes o.b.v. wachtrijtheorie
 • Voorschrijvende analyse

Module 5 - Strategic & Tactical Capacity Planning

 • Wat is Strategic Capacity Planning?
 • Stappenplan voor Strategic Capacity Planning
 • KPI’s: normwaarden, signaalwaarden en rekenwaarden
 • Capaciteitsbehoeftebepaling
 • Opstellen strategische capaciteitsplan
 • Wat is Tactical Capacity Planning?
 • Stappenplan voor Tactical Capacity Planning
 • Opstellen tactisch capaciteitsplan
 • Logistieke concepten en analytische vaardigheden deel 2 (Wet van Little)

Module 6 - Operational Capacity Planning

 • Wat is Operational Capacity Planning?
 • Inrichten van operationele capaciteitsplanning op maand- en weekniveau
 • Logistieke concepten en analytische vaardigheden deel 3 (input-output modeling, critical path analysis)

Module 7 - Strategic & Tactical Resource Planning

 • Wat is Strategic Resource Planning?
 • Opstellen van een Bill of Critical resources
 • Bepalen van benodigde en beschikbare resources
 • Bruto en netto resource capaciteit
 • Opstellen van een strategisch resourceplan
 • Opstellen van een Course of action
 • Opstellen van een tactisch (human) resourceplan
 • Opstellen van een Course of action

Module 8 - Operational Resource Planning

 • Eisen die aan het dienstrooster worden gesteld?
 • De 6 hoofdvormen van roosteren
 • Casuïstiek
 • Operationele sturing
 • Professionaliseren van de personele planning

Module 9 - Appointment and Admission Planning & Scheduling

 • Doelgericht plannen van afspraken & onderzoeken
 • Planregels en -strategieën
 • Plannen van combinatieafspraken en afsprakenseries
 • Plannen vanaf de wachtlijst
 • Plannen zonder wachtlijst
 • Scheduling strategieën (samenvatting)
 • Trends, ontwikkelingen & best practices
 • Afstemming binnen de keten
 • Plannen van operaties
 • Anticiperen op spoed
 • Functie en beheer van de wachtlijst

Module 10 - Operations

 • De rol en functie van operations
 • Effectief oplossen van problemen aan de hand van beslismodellen
 • Beslismodellen: wat zijn het en hoe maak je ze?
 • Niveaus van coördinatie en levels van regelruimte
 • Informatie interpreteren en besluiten nemen
 • Dagstart als hulpmiddel
 • Domein en profiel van de capaciteitscoördinator
 • Basisinformatie om te kunnen (bij)sturen
 • Dagstart in de praktijk

Module 11 - Guest Speakers & Final Presentation

 • Gastspreker 1
 • Gastspreker 2
 • Gastspreker 3
 • Eindpresentatie
 • Afsluiting & Certificaatuitreiking
Voor wie?

Deze opleiding is interessant voor iedereen die zich wil ontwikkelen tot een professional in Health Capacity & Resource Management en werkzaam is of wil worden in rollen/functies als adviseur Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) of capaciteitsmanager.

Leerdoelen

Je leert als professional op het gebied van Health Capacity & Resource Management te acteren en impact te hebben op actuele en toekomstige vraagstukken die spelen binnen jouw ziekenhuis en de zorg. Na de opleiding:

 • Ben je in staat om complexe vraagstukken op het gebied van Health Capacity & Resource Management op te lossen
 • Kun je Health Capacity & Resource Planning plaatsen in de context van een ziekenhuis
 • Kun je de belangrijkste methodieken van data-analyse toepassen
 • Kun je de capaciteitsbehoefte bepalen op basis van wachtrijtheorie en onderbouwde voorstellen doen
 • Kun je modellen bedenken voor ‘simpele’ zorgprocessen en deze hiermee optimaliseren
 • Kun je een integraal strategisch en tactisch capaciteitsplan te maken
 • Kun je een operationeel capaciteitsplan maken
 • Kun je een integraal strategisch en tactisch (human) resourceplan maken
 • Weet je hoe je een operationeel personeelsrooster maakt en hoe je problemen oplost in de beschikbaarheid van personeel
 • Kun je aan de hand van planregels en -strategieën tot een optimale planning komen van afspraken, onderzoeken en (dag)opnamen, OK’s, de verkoeverkamer en de afstemming met de bedden
 • Heb je aan de hand van een aantal praktische voorbeelden de (wiskunde)principes achter de verschillende optimalisatietechnieken geleerd
 • Ben je in staat de operations in te richten, te organiseren en uit te voeren binnen het ziekenhuis
 • Ben je kortom klaar om impact te gaan maken!
Locatie

De opleiding vindt plaats op onze locatie in Maarssen, 5 minuten lopen vanaf NS station Maarssen en met ruim voldoende parkeergelegenheid.

Lestijden

De lestijden zijn van 09:30 tot 17:30 uur. Naar keuze kan er een avondmaaltijd worden besteld. Module 11 wordt aan het einde van de dag afgesloten met een maaltijd, eindpresentaties en certificaatuitreiking tot 21.30 uur.

Maaltijden

Tijdens de opleidingsdagen zorgen wij voor koffie, thee, versnaperingen, een lunch en een avondmaaltijd (17.30 uur).

Opleidingsmateriaal

Je krijgt tijdens de opleiding een cursusmap met de hand-outs van de opleiding en je krijgt toegang tot onze online leeromgeving. In de online leeromgeving vind je al het opleidingsmateriaal, oefeningen en opdrachten.

Laptop

Tijdens de opleidingsdagen heb je een laptop nodig. Beschik je niet over een laptop dan kun je gebruik maken van een trainingslaptop van Hello! Planner.

Download de flyer

De belangrijkste informatie in één document. Download de flyer Excellence Program Health Capacity & Resource Management.

 

Docent(en)

Docent Nol Visschers

Nol Visschers

Docent

Nol heeft een achtergrond als technisch bedrijfskundige en heeft zich later verder gespecialiseerd in managementwetenschappen en zorglogistiek. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met capaciteitsmanagement en zorglogistiek en werkt momenteel als capaciteitsmanager in Maastricht UMC+. Hiervoor was hij werkzaam in het Zuyderland Ziekenhuis. Naast zijn werk in het ziekenhuis heeft Nol zijn eigen bedrijf. Ook is hij één van de vaste docenten bij de Masterclass Zorglogistiek bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).  

Bas Bos

Docent

Bas is oprichter en directeur van Hello! Planner. Hij heeft 20 jaar ervaring met planning, capaciteits- en workforcemanagement. Buiten de zorg heeft Bas veel ervaring opgedaan in de luchtvaart, het openbaar vervoer, de retail, de industrie en de publieke sector. Bas ondersteunt diverse ziekenhuizen en zorgorganisaties bij verander- en verbeterprogramma's. Tijdens de eerste uitbraakperiode is Bas als Co-Chief Plans & Resources bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) nauw betrokken geweest bij de COVID-coördinatie in de zorg.  

Annemijn Houwers

Docent

Annemijn is Manager Capaciteit en Zorglogistiek bij Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Ze heeft 15 jaar ervaring in de ziekenhuiszorg en houdt zich sinds 9 jaar volledig bezig met het optimaliseren van de strategische, tactische en operationele planning binnen het ziekenhuis. Annemijn is binnen het Slingeland Ziekenhuis de grondlegger van Integraal Capaciteitsmanagement en het professionaliseren van de opname- en OK-planning.

Esther Peters

Docent

Esther is directeur Integraal Capaciteitsmanagement in Maastricht UMC+. Met een achtergrond als registeraccountant en een verleden als auditor bij KPMG heeft ze een stevige financiële achtergrond. Binnen het MUMC+ heeft Esther de verbinding gemaakt tussen productie, capaciteit en financiën en is daarin een van de voorlopers binnen de Nederlandse ziekenhuizen.

Dennis Roubos

Docent

Dennis is wiskundige, docent en auteur van het boek 'Operations Research for Health Care Professionals'. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector en is mede-oprichter en directeur van Simbox, een onderneming gespecialiseerd in data science oplossingen. Dennis is in staat om wiskunde te vertalen naar de wereld van de planning en logistiek in de zorg.

Investering

€ 6.825,- excl. btw. Dit is inclusief het opleidingsmateriaal, toegang tot de online leeromgeving, de online toolbox en het certificaat. Tijdens de opleidingsdagen zorgen wij voor koffie, thee, versnaperingen, lunch en avondmaaltijden (indien gewenst).

Niveau

De opleiding wordt verzorgd op hbo/wo-niveau. Er wordt van je verwacht dat je een hbo/wo-diploma hebt of door werkervaring op dit niveau functioneert. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarden.

Studiebelasting

De studiebelasting van het Excellence Program is in totaal 184 uur (gemiddeld 18,4 uur per maand / gemiddeld 4,3 uur per week) en is als volgt opgebouwd: 11 lesdagen van 8,5 uur (93,5 uur), 3 toepassingsopdrachten van 24 uur (72 uur), 5 kennistoetsen van 1,5 uur incl. voorbereiding (8,5 uur) en de eindpresentatie incl. voorbereiding en avondprogramma (10 uur).

Diploma

Deelnemers ontvangen na afloop van het programma het certificaat Excellence Program Health Capacity & Resource Management. Dit certificaat wordt uitgereikt als minimaal 10 van de 11 lesdagen zijn gevolgd, de vijf kennistoetsen en de drie toepassingsopdrachten zijn beoordeeld met een voldoende of hoger en de eindpresentatie heeft plaatsgevonden. Is niet aan een van deze vereisten voldaan, dan ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Data, locatie & inschrijven

wo 18 sep | do 3 okt | ma 4 nov | di 5 nov | ma 2 dec | ma 16 dec 2024 | ma 27 jan | do 6 mrt | do 3 apr | ma 12 mei | do 19 jun 2025

Maarssen
Inschrijven

wo 5 feb | do 6 feb | vr 7 mrt | vr 14 mrt | ma 14 apr | di 13 mei | wo 18 jun | do 18 sep | wo 8 okt | di 28 okt | do 11 dec 2025

Maarssen
Inschrijven

wo 24 sep | do 25 sep | do 9 okt | do 30 okt | di 25 nov | wo 3 dec 2025 | ma 12 jan | ma 2 feb | wo 4 mrt | wo 8 apr | do 4 jun 2026

Maarssen
Inschrijven
Wij denken graag met je mee! Ook voor praktische vragen kun je bij ons terecht via
Online afspraak maken
Rollen

Welke rol neem jij aan in de zorg van morgen?

Het zijn uitdagende tijden in de zorg. De vraag naar zorg zal de komende jaren sterk toenemen, de arbeidsmarkt is krap, de werkdruk hoog en de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Hoe gaan we de zorg voor morgen organiseren? Planning en logistiek is het thema voor het komende decennium in de zorg. En tegelijkertijd een vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. Er ontstaan nieuwe rollen en functies: de zorg heeft je nodig!