Meerdere deelnemers tegelijkertijd inschrijven? Neem contact op via opleiding@helloplanner.nl

VAKOPLEIDING

Opname/OK-planning

4 lesdagen | Maarssen of Groningen

wo 25 sep | wo 02 okt | wo 09 okt | wo 16 okt 2024
Een goede opname-, operatie- en doorstroomplanning is van grote waarde voor het ziekenhuis. Optimale benutting van capaciteit leidt immers tot zorg voor zoveel mogelijk patiënten. Bovendien zorgt een goede planning voor een gelijkmatige uitstroom naar de kliniek. Om de druk op de afdelingen te verminderen en toch zoveel mogelijk patiënten op te nemen, is het wenselijker om iedere dag tien patiënten te verzorgen dan bijvoorbeeld de ene dag vijf en de volgende dag vijftien. Bovendien kan bij een gelijkmatige verdeling van werkdruk de zorgkwaliteit beter geborgd worden. In deze 4-daagse vakopleiding ga je aan de hand van bewezen methoden en technieken aan de slag met deze thema’s.
Meer informatie