Jacqueline Beumers

Ik zeg gewoon hoe ze een probleem het beste kunnen aanpakken, gebaseerd op cijfers en kennis

Tijdens mijn studie aan de Hotelschool Maastricht kwam ik in aanraking met de zorg. De wens om meer maatschappelijk betrokken te zijn leidde tot de keuze voor een master Health Care Management. Daarna heb ik deelgenomen aan het Traineeship Planning en Logistiek in de Zorg van Hello! Planner. Vanuit mijn gastvrijheidsachtergrond was ik er van overtuigd dat het in ziekenhuizen anders kan. Efficiënter, maar ook met betere service voor de patiënt. Ik ben nu een aantal jaren verder en nog altijd heb ik de drive om de zorg beter te maken. Hoe kunnen we de schaarse capaciteit optimaal verdelen, is een ingewikkeld vraagstuk. Maar ook een vraagstuk dat steeds relevanter wordt, gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Het geeft een goed gevoel om hieraan te kunnen bijdragen.

ADVISEUR CAPACITEITSMANAGEMENT IN HET SPAARNE GASTHUIS

Relatie opbouwen met de werkvloer

“Ik werk nu bijna drie jaar bij het Spaarne Gasthuis als Adviseur Integraal Capaciteitsmanagement (ICM). Mijn focus ligt op het vormgeven van ICM op de poliklinieken. Op dit moment zijn dat er vijf: Kindergeneeskunde, Urologie, Reumatologie, Gynaecologie en Oogheelkunde.

We zijn begonnen met strategische jaarplannen en het inrichten van het tactisch overleg. Het kost tijd, met name veranderkundig, om de strategische plannen te vertalen naar de praktijk. Wat helpt is de werkvloer echt te begrijpen en ze te helpen met problemen waar zij mee te maken hebben.

Veel verpleegkundigen en teamleiders vinden denk ik snel dat er dingen voor hen worden bedacht. Ze krijgen zoveel kwaliteitsprogramma’s over zich heen en voelen zich niet altijd gehoord over de problemen waar zij dagelijks tegenaan lopen. Terwijl deze problemen vaak operationele capaciteitsproblemen zijn die op een hoger niveau ontstaan en opgelost moeten worden.

Het bouwen aan de relatie met de betrokkenen van het project is waardevol voor de succes van het project, daar heb ik ook veel energie in gestoken. We zijn in staat het tactisch overleg op de vijf poliklinieken goed in te richten, omdat we de strategische plannen hebben liggen  en operationeel het goede gesprek met elkaar weten te voeren.

Het is best lastig om concreet de resultaten te benoemen van wat we dankzij het toepassen van ICM hebben bereikt. De meerwaarde is dat er met elkaar over capaciteitsissues wordt gepraat en dat de bewustwording over de noodzaak van een goede capaciteitsinzet groeit. Overal is krapte – bij de verpleegkundigen in de kliniek, bij alle soorten ondersteuning op de OK – maar we moeten het wel met elkaar doen. Verbinding OK/kliniek is ook heel belangrijk. Ik zie dat mensen zich steeds meer committeren aan de overkoepelende TPO tussen OK en kliniek, dat is een mooie ontwikkeling voor het Spaarne Gasthuis.

In februari ga ik er een aantal maanden tussenuit voor de geboorte van mijn tweede kindje. Na die tijd hoop ik dat meer poliklinieken aanhaken en willen we binnen het Spaarne Gasthuis de verbinding tussen de verschillende TPO’s uitbreiden.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Betere adviseur door inhoudelijke kennis

Dankzij het Traineeship Planning en Logistiek in de Zorg van Hello! Planner heb ik veel inhoudelijke kennis over capaciteitsmanagement en dat helpt me heel erg in mijn werk. Deze kennis geeft me zelfvertrouwen, waardoor ik krachtiger advies geef.

Ik ga met managers en artsen in gesprek over ingewikkelde vraagstukken. Beslissingen over capaciteitsverdeling liggen soms gevoelig, vanwege het mogelijke effect op hun  privé-rooster of vakanties. Ik word daar niet zenuwachtig van. Ik zeg gewoon hoe ze een probleem het beste kunnen aanpakken, gebaseerd op cijfers en kennis. Of ze daar als vakgroep ook in meegaan? Niet altijd. Artsen zien een hoge werkdruk of veel schommeling als iets dat erbij hoort, niet als een probleem dat opgelost kan worden. Wat brengt een vakgroep in beweging? Is dat een opdracht van bovenaf of succesverhalen van andere poliklinieken? Ik denk dat laatste, dus het is mede aan ons om die successen te delen. De boodschap ‘what’s in it for me?’ is een hele belangrijke om zorgprofessionals te overtuigen van de meerwaarde van capaciteitsmanagement.

Terugblik op het traineeship

Kennis opslurpen

Tijdens het Traineeship Planning en Logistiek in de Zorg werkte ik in het LUMC in Leiden. Ik heb samen met ervaren collega’s het planbureau van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis opgericht en geprofessionaliseerd. Verbeterideeën kwamen uit ons eigen team en konden snel en op korte termijn worden doorgevoerd. Dat was heel leuk.

Daarnaast hebben zowel de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling als de inhoudelijke opleidingen over planning en capaciteitsmanagement mij veel gebracht. Ik kreeg veel basiskennis en leerde een bepaalde manier van denken. Toen kon ik dat nog niet allemaal toepassen, maar nu wel. Ik pak de map met lesstof er nog wel eens bij en begrijp nu eigenlijk veel beter wat er staat dan toen ik net begon en een echte planfunctie had. Ondanks dat ik toen niet alles direct kon gebruiken is het van grote meerwaarde deze kennis vroeg in  je carrière tot je te nemen. Het heeft er voor mij toe geleid dat ik ben gegroeid tot zelfstandig capaciteitsadviseur in de zorg met veel inhoudelijke kennis en zelfvertrouwen. Ook kijk ik terug op een hele gezellig en  leuke tijd waarin ik samen met andere trainees een hechte groep vormde.

rollen

Welke rol neem jij aan in de zorg van morgen?

Het zijn uitdagende tijden in de zorg. De vraag naar zorg zal de komende jaren sterk toenemen, de arbeidsmarkt is krap, de werkdruk hoog en de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Hoe gaan we de zorg voor morgen organiseren? Planning en logistiek is het thema voor het komende decennium in de zorg. En tegelijkertijd een vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. Er ontstaan nieuwe rollen en functies: de zorg heeft je nodig!