CRIP

Slimme webapplicatie voor de planning van de coschappen

Voor de coschapplanning bij de UMC’s heeft Hello! Planner een slimme web-based applicatie ontwikkeld: CRIP.

In CRIP wordt de coschapplanning ‘on-the-fly’ doorgerekend. Bijvoorbeeld hoeveel coschapplaatsen er nodig zijn voor de klinische stage Interne Geneeskunde in week 33 in 2023. En of dit te veel, precies goed of te weinig is. Of wat de historische, actuele en toekomstige wachttijden zijn, uitgesplitst per studentcategorie (nominaal, regulier, zij-instromers et cetera).

In CRIP zien de planners direct hoeveel coassistenten er in week 40 in 2021 introductieonderwijs hebben of gepland op vakantie zijn. Maar ook wat de impact is op de wachttijden bij een aanpassingen aan de roosters of op het aantal benodigde coschapplaatsen bij het (tijdelijk) werken met duo co’s op een stageplek.

 

Naar een nieuwe logistiek

Coschapplanning in het corona tijdperk

Alle coschappen in Nederland zijn medio maart 2020 stopgezet. Voor geneeskundestudenten betekent dit een ongewenste studievertraging. En de wachttijd was de afgelopen jaren al steeds verder opgelopen, landelijk variërend tussen de 2 tot 9 maanden. Met de versoepeling van de COVID-19 maatregelen komt ook de herstart van de coschappen weer in beeld. Dit stelt de Universitair Medische Centra (UMC’s) voor een enorme logistieke uitdaging. Of het nou gaat om een tijdelijke uitval van een coassistent door ziekte, het stopzetten en weer opstarten van de coschappen door Corona, het samenlopen van verschillende roosters of een wisselende of onzekere beschikbaarheid van coschapplaatsen; de planning en logistiek van de coschappen gedijt bij voorspelbaarheid en zo min mogelijk verstoringen. En die tijd is nu voorbij.

Naar een nieuwe logistiek van de coschappen
De Corona crisis dwingt de UMC’s tot een heroriëntatie op de planning en logistiek van de coschappen. Enerzijds op de korte termijn om de programma’s weer op de rit te krijgen, en anderzijds op de lange(re) termijn om de planning en logistiek robuuster te maken. Beide passend bij het nieuwe normaal waarin flexibiliteit en het omgaan met verstoringen niet de uitzondering, maar de regel is.

Web based applicatie

Slimme ondersteuning vereist

Het herstarten en (tegelijkertijd) flexibiliseren van de coschaproosters kan niet zonder inzicht in de consequenties voor het aantal benodigde stageplekken en de wachttijden. Wat zijn de effecten bij het samenlopen van roosters, of bij het (tijdelijk) aanpassen van het rooster? Bij het werken met duo co’s, het digitaliseren van (een deel van) het onderwijs, of het aanpassen van startgroepen? Zonder dit inzicht ontbreekt het overzicht en is het blind varen. En dat leidt zelden tot de optimale route.

CRIP: Intelligente beslissingsondersteuning voor de planning, logistiek en capaciteitsmanagement van de coschappen. Het rekent bijvoorbeeld door:

 • hoeveel coschapplaatsen er nodig zijn voor de klinische stage Interne Geneeskunde in week 33 in 2023. En of dit te veel, precies goed of te weinig is;
 • wat de historische, actuele en toekomstige wachttijden zijn, minimaal, gemiddeld en maximaal en uitgesplitst per studentcategorie (nominaal, regulier, zij-instromers et cetera);
 • hoeveel coassistenten er in week 40 in 2021 introductieonderwijs hebben, of op vakantie zijn;
 • wat de impact is op de wachttijden bij een aanpassingen aan de roosters;
 • het aantal benodigde coschapplaatsen bij het (tijdelijk) werken met duo co’s op een stageplek.

 

In CRIP maakt het niet uit of er sprake is van een vast onderwijsrooster, twee of meer samenlopende roosters of honderden individuele (maatwerk) roosters: CRIP rekent alles ‘on-the-fly’ uit. In CRIP kun je zelf aan de knoppen draaien en direct de consequenties zien. In grafische dashboards en in Excel sheets die je kunt direct kunt downloaden. In CRIP kun je scenario’s maken en vergelijken, zodat je kunt optimaliseren en bijsturen. CRIP is een web based applicatie waarmee je direct aan de slag kunt. CRIP biedt de UMC’s slimme beslissingsondersteuning die nodig is voor een optimale en duurzame planning en logistiek van de coschappen. Nu, straks en later.

De voordelen van CRIP

 • Webbased applicatie te gebruiken op een computer, notebook en telefoon.
 • Eenvoudig en gebruikersvriendelijk.
 • Plug & play, geen installatie (of aanschaf) van software vereist.
 • Geen integratie met andere systemen, je kunt direct aan de slag.
 • Dagelijkse back-up van gegevens.
 • Vaste prijs per maand, per maand opzegbaar.
rollen

Welke rol neem jij aan in de zorg van morgen?

Het zijn uitdagende tijden in de zorg. De vraag naar zorg zal de komende jaren sterk toenemen, de arbeidsmarkt is krap, de werkdruk hoog en de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Hoe gaan we de zorg voor morgen organiseren? Planning, capaciteits- en workforcemanagement is het thema voor het komende decennium in de zorg. En tegelijkertijd een vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. Er ontstaan nieuwe rollen en functies: de zorg heeft je nodig!

Jouw rol!
Operationele planner

Je bent de planner die de opnames in het ziekenhuis, behandelingen in de revalidatie of de inzet van personeel plant. In onze visie is plannen een vak, en de planner een opgeleide vakprofessional

Operationele planner
Young Professional

Jij bent HBO+/WO afgestudeerd en ambieert een logistieke functie in de zorg. De zorg heeft jou nodig; YP’s die het in zich hebben om expert te worden op het gebied van planning en logistiek in de zorg.

Young Professional
Capaciteitscoördinator

Als capaciteitscoordinator ben je de ‘verkeersleider’ van het ziekenhuis. ‘Verkeersleider’ zijn is een vak en zal zich de komende jaren sterk ontwikkelen naar een allround capaciteits- en zorgcoördinator.

Capaciteitscoördinator
Tactisch planner

Als tactisch planner maak je één tot twee kwartalen vooruit een tactisch plan. Daarnaast volg je ontwikkelingen en trends en maak je prognoses. Je bent niet uitsluitend planner, je bent ook een capaciteitsspecialist die analyseert en adviseert.

Tactisch planner
Teamleider

Als teamleider heb je de hoofdrol in het teamproces en is het realiseren van professionaliteit, rust en planmatigheid in de bedrijfsvoering een van je hoofdtaken. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Teamleider
Capaciteitsadviseur

De capaciteitsadviseur houdt zich bezig met het optimaliseren van de planning en zal zich de komende jaren ontwikkelen tot een een rol die niet meer is weg te denken binnen de ziekenhuiszorg.

Capaciteitsadviseur
Leidinggevende

Als leidinggevende draag je de verantwoordelijkheid voor een goede zorgverlening en een efficiënte bedrijfsvoering. Goede kennis van planning, capaciteits- en workforcemanagement behoort tot de ‘basic skills’ van de leidinggevende.

Leidinggevende
Capaciteitsmanager

De capaciteitsmanager is de regievoerder op de patientenstroom en heeft beslissingsbevoegdheden op het gebied van inzet en gebruik van capaciteiten.

Capaciteitsmanager
Financial & Controller

De taken van de financial & business controller binnen de zorg is sterk aan het veranderen waarbij een goede kennis van planning, capaciteitsmanagement en workforcemanagement essentieel is.

Financial & Controller
HR-functionaris

Voor HR-functionarissen zijn het spannende tijden. De vraag naar zorg stijgt en de krapte op de arbeidsmarkt is voelbaar. Om de zorg van morgen te blijven organiseren is een andere kijk op de personeelsplanning en capaciteits- en workforcemanagement vereist.

HR-functionaris
Medisch specialist

Het zorglandschap verandert in hoog tempo en stelt nieuwe eisen aan zowel de bedrijfsvoering als de rol van de medisch specialist in ziekenhuizen.

Medisch specialist
Lid van de ondernemingsraad

Lid van de ondernemingsraad
Regionale Zorgcoördinator

Om de zorg beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk te houden is regionale samenwerking vereist. De regionale zorgcoordinator is de regievoerder van de coördinatie van de zorg in de regio, met als doel om de capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten.

Regionale Zorgcoördinator
Adviseur Acute Zorg (ROAZ)

Als adviseur acute zorg van het ROAZ ondersteun je het regionale netwerk van de acute zorg. Het signaleren van capaciteitsproblemen in de regio en het aandragen van oplossingen is een belangrijk onderdeel van je taak. Dit vereist een goede kennis van planning, capaciteits- en workforcemanagement.

Adviseur Acute Zorg (ROAZ)