Excellence Program Health Capacity & Resource Planning

Categorie

Opleiding

Locatie

Maarssen

Datum

Jan 2022 - Nov 2022

Uiterste inschrijfdatum

16-01-2022

Contactpersoon

Marjolein Boersma

De opleiding

Het Excellence Program is een hoogwaardig opleidingsprogramma en combineert de laatste inzichten op het gebied van capaciteits- & resourcemanagement, planning en scheduling en leidt op tot een professional binnen dit vakgebied. In het Excellence Program wordt capaciteitsmanagement benaderd vanuit een 2e generatie raamwerk. Deze stelt je in staat om vanuit patiëntenstromen tot een volledig integrale inrichting van het capaciteitsmanagement te komen en legt de verbinding met resourcemanagement. In een innovatief, uitdagend en afwisselend programma krijgen de deelnemers niet alleen theoretische maar vooral ook praktische handvaten en toepassingen aangereikt. U leert niet alleen hoe bijvoorbeeld een strategisch of tactisch capaciteits- en resourceplan te maken, u maakt ook daadwerkelijk zo’n plan. Leren en toepassen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En met de online toolbox heeft u tevens de beschikking over een set aan krachtige en onmisbare tools.

Achtergrond

De gezondheidszorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. De betaalbaarheid van de zorg vormt een groot maatschappelijk vraagstuk en legt druk op zorgaanbieders om doelmatiger te presteren. Krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende werkdruk vormt een reëel risico voor de continuïteit van de zorg in Nederland. Zorgorganisaties staan voor de grote uitdaging hun schaarse personele capaciteit verantwoord in te zetten teneinde de kwaliteit van de zorg nu en in de toekomst te blijven garanderen. Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en data science bieden nieuwe kansen om de bedrijfsvoering en logistiek binnen zorgorganisaties verder te optimaliseren.

Deze ontwikkelingen in de zorg hebben het vakgebied van Health Capacity & Resource Planning in een stroomversnelling gebracht en hoog op de strategische agenda geplaatst. In dit vakgebied liggen voor een belangrijk deel de antwoorden opgesloten als het gaat om de uitdagingen waar de zorg voor staat. Het komende decennium zal dit vakgebied uitgroeien naar een volwassen status en bijdragen tot een transitie binnen het Nederlandse zorglandschap.

Voor wie?

Deze opleiding is interessant voor iedereen die zich wil ontwikkelen tot een professional in Health Capacity & Resource Planning. 

Niveau

De opleiding wordt verzorgd op HBO/WO-niveau. Er wordt van je verwacht dat je een HBO/WO-diploma hebt of door werkervaring op dit niveau functioneert. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarden.

Programma

Het programma combineert de wereld van capaciteitsmanagement, resourcemanagement en data science met elkaar en is opgebouwd uit zes blokken, die samen bestaan uit 13 modules.

Blok 1: Introduction
In het eerste blok van de opleiding maak je kennis met het boeiende vakgebied van Health Capacity & Resources Planning. Je duikt in de wereld van zorglogistiek, planning en operations control en legt hiermee de basis die je nodig hebt om in de volgende blokken inhoudelijke verdieping aan te brengen.

 • Module 1: Inleiding Capacity & Resource Planning

Blok 2: Business Analytics & Data Science
Dit blok staat in het teken van kwantitatieve methoden en technieken. Wiskunde en statistiek spelen een belangrijke rol binnen het vakgebied van Health Capacity & Resource Planning. Een goede beheersing hiervan is een vereiste bij het doen van analyses, het maken van prognoses en om te kunnen komen tot optimalisatie.

 • Module 2: Business Analytics I
 • Module 3: Business Analytics II

Blok 3: Plans
Het blok Plans vormt de basis voor het resource management, health planning en operations. De essentie bij Plans wordt gevormd door de vraag: hoeveel capaciteit heb ik in de toekomst volledig operationeel nodig om te kunnen voorzien in de zorgvraag? Dit om de strategie, ambities en doelstellingen van de organisatie te realiseren en aan te sluiten bij begroting en financiële afspraken die gemaakt worden met verzekeraars. Plans opereert hiermee in een complex speelveld: het continu monitoren van ontwikkelingen en trends in de zorg en het prestatieniveau en het bepalen van de benodigde capaciteit op korte en lange termijn met behulp van geavanceerde modellen. Te veel capaciteit leidt tot onnodig hoge kosten en onvoldoende capaciteit schaadt de kwaliteit van zorg en creëert risico’s in de zorgcontinuïteit en inkomsten.

 • Module 4: Future Plans (strategic)
 • Module 5: Future Plans (tactical)
 • Module 6: Current Plans (operational offline)

Blok 4: Resources
Zonder resources geen capaciteit en zonder capaciteit geen zorg. We hebben mensen, middelen en ruimtes nodig om capaciteit voor zorg operationeel te maken en zorg te kunnen leveren. Resources zijn als het ware de ingrediënten om capaciteit mee te maken. Waar Plans definieert hoeveel capaciteit er nodig is, is het de taak van resources om ervoor te zorgen dat alle benodigde kritische resources daadwerkelijk beschikbaar zijn. Wat zijn kritische resources? Hoeveel resources in termen van mensen, middelen, ruimtes en dergelijke zijn nodig? Hoe deze integraal te plannen en hoe organiseren we voldoende flexibiliteit om adequaat in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden? En wat als de resources ontoereikend zijn om voldoende capaciteit voor zorg operationeel te krijgen? Dit zijn de vraagstukken waar je in dit blok kennis mee maakt.

 • Module 7: Future Resources (strategic)
 • Module 8: Future Resources (tactical)
 • Module 9: Current Resources (operational offline)

Blok 5: Health Planning & Scheduling
Als alle resources gepland zijn en de benodigde capaciteit operationeel beschikbaar is, dan kan de zorg gepland worden. We hebben het dan veelal over afsprakenplanning en opnameplanning. Hierbij is het uitgangspunt om de juiste planningsmethodieken te hanteren, zodat de operationele capaciteit optimaal benut wordt en er voldoende rekening gehouden wordt met eventuele verstoringen. Onderbenutting betekent dat beschikbare capaciteit niet benut wordt en dit leidt tot hogere kosten in relatie tot de opbrengsten. Echter, meer inplannen dan verantwoord kan leiden tot onnodige operationele verstoringen, uitloop, annuleringen, werkdruk en tal van andere ongewenste effecten. In dit blok leer je de ‘fijne kneepjes’ van zorgplanning en hoe je tot planningsoptimalisatie kan komen.

 • Module 10: Appointment scheduling
 • Module 11: Admission scheduling
 • Module 12: Scheduling optimization

Blok 6: Operations
Alles wat Plans, Resources en Health Planning & Scheduling doet is erop gericht om op de dag zelf onder de juiste omstandigheden zorg te kunnen leveren en tot een efficient en effectief gebruik van capaciteit en resources te komen. De zorg is echter weerbarstig en het verloopt nooit exact conform plan. Patiënten hebben met spoed zorg nodig, personeel wordt ziek, apparatuur gaat stuk etc. Dit vereist sturing op de dag van uitvoering. Dit noemen we operations. Zij doen de dagelijkse coördinatie en het regelwerk en zorgen ervoor dat de continuïteit van de zorg zo min mogelijk verstoord wordt. Zie het maar als de verkeerstoren op Schiphol. Volgens standaarden en protocollen houden ze alles in de gaten en nemen ze beslissingen die nodig zijn om de veiligheid in de lucht en op de luchthaven te garanderen. In dit blok staan we stil bij de vraag hoe operations in te richten binnen een zorgorganisatie.

 • Module 13: Operations control

Studiebelasting

De studiebelasting van het Excellence Program is 26 dagen (208 uur), opgebouwd uit:

 • Voorbereiding: 10,5 uur
 • Opleidingsdagen: 121,5 uur
 • Werk- en eindopdrachten: 76 uur

Lesdagen en -tijden

13 opleidingsdagen van 09.30 - 17.00 / 20.00 uur

 • Module 1 - woensdag 19 januari 2022 - 09.30 tot 20.00 uur
 • Module 2 - donderdag 20 januari 2022 - 09.30 tot 17.00 uur
 • Module 3 - vrijdag 18 februari 2022 - 09.30 tot 17.00 uur
 • Module 4 - dinsdag 22 maart 2022 - 09.30 tot  20.00 uur
 • Module 5 - donderdag 21 april 2022 - 09.30 tot 20.00 uur
 • Module 6 - donderdag 19 mei 2022 - 09.30 tot 20.00 uur
 • Module 7 - vrijdag 20 mei 2022 - 09.30 tot 20.00 uur
 • Module 8 - dinsdag 21 juni 2022 - 09.30 tot 20.00 uur
 • Module 9 - woensdag 22 juni 2022 - 09.30 tot 20.00 uur
 • Module 10 - donderdag 22 september 2022 - 09.30 tot 17.00 uur
 • Module 11 - vrijdag 23 september 2022 - 09.30 tot 20.00 uur
 • Module 12 - vrijdag 7 oktober 2022 - 09.30 tot 17.00 uur
 • Module 13 - vrijdag 18 november 2022 - 09.30 tot 20.00 uur

Voorbereiding, werk- en eindopdrachten

In het Excellence Program krijg je drie werkopdrachten en een eindopdracht en literatuur ter voorbereiding op de modulen.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig met Excel 2010 of nieuwer. Indien je niet beschikt over een eigen laptop kun je tijdens de opleidingsdagen gebruik maken van een trainingslaptop van Hello! Planner.

Eindtoets en certificaat

Deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding een certificaat. Dit certificaat wordt uitgereikt als minimaal 12 van de 13 lesdagen zijn gevolgd, de drie werkopdrachten zijn beoordeeld met een voldoende en de eindpresentatie heeft plaatsgevonden. Is niet voldaan aan een van deze vereisten dan ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Docenten

Het Excellence Program Health Capacity & Resource Planning wordt gegeven door experts op het vakgebied met jarenlange ervaring in de zorg.

Marcel de Jong
Hoofddocent van het Excellence Program is Marcel de Jong. Marcel is mede-oprichter van Hello! Planner, HOTflo, 2TWNTY4 en de Zorgwerkplaats. Marcel is een van de grondleggers van het hedendaagse capaciteits- & resourcemanagement in de Nederlandse Gezondheidszorg. Marcel is kerndocent Masterclass Zorglogistiek (NVZ) en docent Zorglogistiek Health Care Bedrijfskunde (IBO). Marcel is als Chief Plans & Resources bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patientenspreiding (LCPS) nauw betrokken geweest bij de COVID coördinatie in de zorg. Marcel heeft 20 jaar ervaring met resource- & capaciteitsmanagement in de Nederlandse Gezondheidszorg.

Dennis Roubos
Dennis is wiskundige, docent en auteur van het boek 'Operations Research for Health Care Professionals'. Dennis heeft 10+ jaar ervaring in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector en is mede-oprichter / directeur van Simbox, een onderneming gespecialiseerd in data science oplossingen. Dennis is in staat om wiskunde te vertalen naar de wereld van de resource- & capaciteitsmanagement in de zorg.

Bas Bos
Bas is mede-oprichter en directeur van Hello! Planner en Planners voor de Zorg. Bas heeft ruim 15 jaar ervaring met advanced planning & scheduling en heeft buiten de zorg veel ervaring opgedaan in de luchtvaart, het openbaar vervoer, de retail & industrie en de (semi-) publieke sector. Naast docent en ondernemer is Bas als adviseur en projectleider nauw betrokken bij verander- en verbeterprojecten in de zorg op het gebied van health capacity & resource planning.

Gastdocent(en)
Voor 1-2 modulen van het Excellence Program maken we gebruik van gastdocenten. Experts op het vakgebied met jarenlange (praktijk)ervaring in de zorg.

Investering

De investering voor het Excellence Program is € 5.995,- excl. BTW. Dat is inclusief het opleidingsmateriaal en de oefeningen, toegang tot de online leeromgeving van het Hello! Planner Vakcollege en het certificaat. Tijdens de opleidingsdagen zorgen wij voor koffie, thee, versnaperingen, lunch en avondeten (indien het programma doorloopt tot 20.00 uur).

Locatie

De opleiding vindt plaats op onze trainingslocatie in Maarssen, 5 minuten lopen vanaf NS station Maarssen en met ruim voldoende parkeergelegenheid. 

Opleidingsmateriaal

Je krijgt tijdens de opleiding een opleidingsmap met de hand-outs van de modulen en toegang tot de online leeromgeving van het Hello! Planner Vakcollege.

Opleidingscode

ep.hcrp.2022.01
Excellence Program Health Capacity & Resource Planning
Vacature delen:
Brochure

Vraag hier de digitale brochure van het Hello! Planner Vakcollege aan.

Brochure aanvragen