Nieuwsbericht
30-07-2021

Hello! Planner Planservice

Krapte in personeel, hoge ervaren werkdruk, oplopende personeelskosten door externe inhuur, verzuim, verloop… Er liggen grote uitdagingen in de zorg. Professionalisering van de personeelsplanning is dan ook niet voor niets een actueel vraagstuk.

Er is meer nodig dan een roosterpakket

Veel zorgorganisaties richten zich daarbij op de roostersoftware. Alsof dat het ei van Columbus is. De heilige graal… Echter professionalisering van de personele planning vereist niet uitsluitend een instrumentele benadering, maar ook een organisatorisch en veranderkundige aanpak. Er is veel meer voor nodig om de uitdagingen waar de zorg voor staat het hoofd te bieden, dan uitsluitend een roosterpakket.

Tuurlijk, is goede roostersoftware van groot belang. Laten we daar dan toch even bij stil staan. Wat mij verbaast is dat de huidige generatie roostersoftwarepakketten voorbij lijken te gaan aan het feit, dat we leven in een digitaal tijdperk. Oké, de meesten bieden wel een cloud-oplossing en ook een app. Maar welke pakketten vormen een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering en zijn gekoppeld aan het EPD/ECD? Welke pakketten zijn echt slim en maken optimaal gebruik van de kansen die data science en AI biedt? Welke pakketten doen iets met werkdruk, werkplezier en kwaliteit van zorg? Relevante thema’s lijkt mij.

Tijd voor een disruptieve innovatie?

Wordt het niet tijd voor een disruptieve innovatie? Wat ons betreft wel! De uitdagingen in de zorg zijn groot en er liggen legio kansen voor een nieuwe generatie oplossingen.

Wij zien plannen als een PDCA-cyclus, waarin plannen, coördineren, zicht op prestaties en continu verbeteren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Waarin de inzet van het personeel direct gekoppeld is aan de zorg op basis van actuele data uit het EPD/ECD. Waarin de organisatie, leidinggevenden en de teams ondersteund worden door intelligente plandashboards, met alle relevante en actuele roosterinformatie en prognoses. Waarin structurele meting van de gepercipieerde werkdruk, werkplezier en kwaliteit van zorg plaatsvindt en je grip krijgt op de werkbeleving. En dit alles geïntegreerd in een intelligent AI-based dataplatform dat exact laat zien wat de oorzaak is van achterblijvende prestaties of hoog ervaren werkdruk. En dan hebben we het nog niet over onze regionale marktplaats die voorziet in gekwalificeerd personeel voor openstaande diensten. Het is wat ons betreft tijd voor verandering.

Planservice concept

En dit klinkt natuurlijk allemaal erg instrumenteel, terwijl professionalisering ook een organisatorisch en veranderkundig aanpak vereist. En daarom hebben we dit alles onderdeel gemaakt van ons Planservice-concept, waar ook in-/co-/out-sourcing, opleiding, detachering, coaching en supervisie deel vanuit maakt. Nooit meer gedoe over licenties, applicatiebeheer, onderhoudskosten, beschikbaarheid en kwalificatieniveau van planners. Volledig ontzorgd en garandeerd een planning conform professionele standaarden.

door Ton van Werkhoven, mede-oprichter Hello! Planner Consultancy en onderdeel van de Hello! Planner Groep

Nieuws

Klaar voor morgen?