Nieuwsbericht
02-11-2021

Bouwen aan het landelijk Coordinatiecentrum voor Patiënten Spreiding (LCPS)

Het afgelopen anderhalve jaar heb ik gebouwd aan het Landelijke Coördinatiecentrum voor Patiënten Spreiding (LCPS). Zeker in de eerste periode was dit letterlijk 7×24 uur bouwen aan een uniek instituut in de Nederlandse gezondheidszorg. In landsbelang en zo ongelooflijk hard nodig (en helaas nu nog steeds). 

It’s time to change!

Het was ongelooflijk hard werken. Dit was capaciteitsmanagement in het kwadraat en op nationaal niveau. Defensiespecialisten boden ondersteuning, en namen mij mee in hun kijk op logistiek en capaciteitsmanagement. Hun zienswijze inspireerde mij. Het was daarmee niet uitsluitend een periode van keihard werken, het was ook een periode van inspiratie en reflectie. Ik heb gedurende deze periode veel ziekenhuisbestuurders, artsen, capaciteitsmanagers, politici, beleidsmaker, wetenschappers en experts van binnen en buiten de zorg gesproken. Mijn conclusie; we hebben veel bereikt, maar zijn er nog niet! It’s time to change!

De afgelopen 20 jaar heb ik gebouwd aan capaciteitsmanagent in de Nederlandse gezondheidszorg. Op 8 december blik ik terug op deze 20 jaar. Ik kwam vandaag – in de voorbereiding op het webinar – weer de eerste ‘napkin-schetsen’ tegen. Letterlijk de eerste schetsen op een servet van mijn visie op capaciteitsmanagement. Dit was in een periode dat het begrip capaciteitsmanagement in de zorg nog geen ‘handen en voeten’ had gekregen. Ik kwam powerpoint-slides tegen uit 2009 waarin al de ambitie werd geformuleerd voor een Hospital Control Centre. Ik vond op Youtube een filmpje – met toen nog een jong koppie – op basis waarvan we (lees: HOTflo) de Accenture Innovation Award 2010 hebben gewonnen. We waren onze tijd ver vooruit. En terugblikkend is er echt veel bereikt.

Echter de toekomst ligt voor ons. Ik zie ziekenhuizen momenteel worstelen met de uitdagingen die er liggen en ook met de vraag hoe verder te bouwen aan capaciteitsmanagement. In mijn visie is en blijft capaciteitsmanagement één van de belangrijkste thema’s om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar de zorg voor staat, en we staan in mijn optiek dan ook aan de vooravond van een ‘big next step’.

door Marcel De Jong, mede-oprichter Hello! Planner

Nieuws

Klaar voor morgen?