Indrukwekkende resultaten

Plannen is geen vullen, kies het juiste planconcept

In 2017 maakte een nieuw ziekenhuis een innovatief planningsconcept voor de dagverpleging. Dit ziekenhuis moest het – bovenop het bestaande tekort aan capaciteit – stellen met 10% minder bedden en stoelen op de dagverpleging.

In 2022 vond er een studie plaats naar de resultaten. En die waren overtuigend. Tot op de dag van vandaag wordt gebruikgemaakt van het concept en ondersteunende systeem dat 5 jaar geleden is ontwikkeld. Met 10% minder bedden/stoelen hebben ze 23% groei in het aantal dagopnames gerealiseerd. Wat een fantastisch resultaat, 5 jaar na dato!

 

 

Stel je eens voor ...

Hoe lever je zorg met minder bedden, stoelen en verpleegkundigen?

In 2017 stond een nieuw ziekenhuis voor de uitdaging om het te doen met 10% minder bedden en stoelen op de dagverpleging. Terwijl ze wisten dat het aantal dagverplegingsopnames in de jaren erna substantieel zou stijgen en er op dat moment al geregeld een tekort aan capaciteit was. De vraag: “kunnen we door anders te plannen deze uitdaging aan?”.

Jazeker! Op basis van een nieuw en innovatief planningsconcept voor de dagverpleging. Veel ziekenhuizen zien plannen als ‘vullen’. Helaas wordt er weinig bewust nagedacht over welk planconcept tot het beste resultaat leidt. De oplossing voor dit ziekenhuis zat in een combinatie van distributed planning en shift bidding.

Vijf jaar later

23% groei met 10% minder bedden

In 2022 vond een studie plaats naar de resultaten en deze overtuigend. Tot op de dag van vandaag wordt gebruikgemaakt van het concept en het ondersteunende systeem dat 5 jaar geleden is ontwikkeld. Met 10% minder bedden/stoelen hebben ze 23% groei in het aantal dagopnames gerealiseerd. Wat een fantastisch resultaat, 5 jaar na dato!

 

Kies bewust

Welke planningsmethode past

De oplossing voor dit ziekenhuis was een combinatie van distributed planning en shiftbidding, twee van de vele planningsmethoden die wij behandelen in ons opleidingsprogramma, onder andere in het Excellence Program Health Capacity & Resource Management, de Vakopleiding Personeelsplanning, de Vakopleiding Opname/OK-planning en de Opleiding Planning op de Poli & Dagbehandeling.

Sta eens bewust stil bij de wijze waarop er in jouw ziekenhuis wordt gepland. Welke methode wordt er gehanteerd? Is dit de beste methode? Plannen is zo veel meer dan ‘vullen’. Er is op dit gebied nog heel veel winst te behalen voor de zorg. En deze studie toont dit wederom aan.

rollen

Welke rol neem jij aan in de zorg van morgen?

Het zijn uitdagende tijden in de zorg. De vraag naar zorg zal de komende jaren sterk toenemen, de arbeidsmarkt is krap, de werkdruk hoog en de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Hoe gaan we de zorg voor morgen organiseren? Planning, capaciteits- en workforcemanagement is het thema voor het komende decennium in de zorg. En tegelijkertijd een vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. Er ontstaan nieuwe rollen en functies: de zorg heeft je nodig!

Jouw rol!
Operationele planner

Je bent de planner die de opnames in het ziekenhuis, behandelingen in de revalidatie of de inzet van personeel plant. In onze visie is plannen een vak, en de planner een opgeleide vakprofessional

Operationele planner
Young Professional

Jij bent HBO+/WO afgestudeerd en ambieert een logistieke functie in de zorg. De zorg heeft jou nodig; YP’s die het in zich hebben om expert te worden op het gebied van planning en logistiek in de zorg.

Young Professional
Capaciteitscoördinator

Als capaciteitscoordinator ben je de ‘verkeersleider’ van het ziekenhuis. ‘Verkeersleider’ zijn is een vak en zal zich de komende jaren sterk ontwikkelen naar een allround capaciteits- en zorgcoördinator.

Capaciteitscoördinator
Tactisch planner

Als tactisch planner maak je één tot twee kwartalen vooruit een tactisch plan. Daarnaast volg je ontwikkelingen en trends en maak je prognoses. Je bent niet uitsluitend planner, je bent ook een capaciteitsspecialist die analyseert en adviseert.

Tactisch planner
Teamleider

Als teamleider heb je de hoofdrol in het teamproces en is het realiseren van professionaliteit, rust en planmatigheid in de bedrijfsvoering een van je hoofdtaken. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Teamleider
Capaciteitsadviseur

De capaciteitsadviseur houdt zich bezig met het optimaliseren van de planning en zal zich de komende jaren ontwikkelen tot een een rol die niet meer is weg te denken binnen de ziekenhuiszorg.

Capaciteitsadviseur
Leidinggevende

Als leidinggevende draag je de verantwoordelijkheid voor een goede zorgverlening en een efficiënte bedrijfsvoering. Goede kennis van planning, capaciteits- en workforcemanagement behoort tot de ‘basic skills’ van de leidinggevende.

Leidinggevende
Capaciteitsmanager

De capaciteitsmanager is de regievoerder op de patientenstroom en heeft beslissingsbevoegdheden op het gebied van inzet en gebruik van capaciteiten.

Capaciteitsmanager
Financial & Controller

De taken van de financial & business controller binnen de zorg is sterk aan het veranderen waarbij een goede kennis van planning, capaciteitsmanagement en workforcemanagement essentieel is.

Financial & Controller
HR-functionaris

Voor HR-functionarissen zijn het spannende tijden. De vraag naar zorg stijgt en de krapte op de arbeidsmarkt is voelbaar. Om de zorg van morgen te blijven organiseren is een andere kijk op de personeelsplanning en capaciteits- en workforcemanagement vereist.

HR-functionaris
Medisch specialist

Het zorglandschap verandert in hoog tempo en stelt nieuwe eisen aan zowel de bedrijfsvoering als de rol van de medisch specialist in ziekenhuizen.

Medisch specialist
Lid van de ondernemingsraad

Lid van de ondernemingsraad
Regionale Zorgcoördinator

Om de zorg beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk te houden is regionale samenwerking vereist. De regionale zorgcoordinator is de regievoerder van de coördinatie van de zorg in de regio, met als doel om de capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten.

Regionale Zorgcoördinator
Adviseur Acute Zorg (ROAZ)

Als adviseur acute zorg van het ROAZ ondersteun je het regionale netwerk van de acute zorg. Het signaleren van capaciteitsproblemen in de regio en het aandragen van oplossingen is een belangrijk onderdeel van je taak. Dit vereist een goede kennis van planning, capaciteits- en workforcemanagement.

Adviseur Acute Zorg (ROAZ)