Intelligente beslissingsondersteuning voor de coschapplanning

Bas Bos 28-9-2020 13:54
Categorieën: Nieuwsbrief

Hoe zorgen we voor een soepele herstart?

Coschapplanning in het Corona tijdperk

Alle coschappen in Nederland zijn medio maart 2020 stopgezet. Voor geneeskundestudenten betekent dit een ongewenste studievertraging. En de wachttijd was de afgelopen jaren al steeds verder opgelopen, landelijk variërend tussen de 2 tot 9 maanden. Met de versoepeling van de COVID-19 maatregelen komt ook de herstart van de coschappen weer in beeld. Dit stelt de Universitair Medische Centra (UMC’s) voor een enorme logistieke uitdaging. Of het nou gaat om een tijdelijke uitval van een coassistent door ziekte, het stopzetten en weer opstarten van de coschappen door Corona, het samenlopen van verschillende roosters of een wisselende of onzekere beschikbaarheid van coschapplaatsen; de planning en logistiek van de coschappen gedijt bij voorspelbaarheid en zo min mogelijk verstoringen. En die tijd is nu voorbij.


Naar een nieuwe logistiek van de coschappen

De Corona crisis dwingt de UMC’s tot een heroriëntatie op de planning en logistiek van de coschappen. Enerzijds op de korte termijn om de programma’s weer op de rit te krijgen, en anderzijds op de lange(re) termijn om de planning en logistiek robuuster te maken. Beide passend bij het nieuwe normaal waarin flexibiliteit en het omgaan met verstoringen niet de uitzondering, maar de regel is.


Slimme ondersteuning vereist

Het herstarten en (tegelijkertijd) flexibiliseren van de coschaproosters kan niet zonder inzicht in de consequenties voor het aantal benodigde stageplekken en de wachttijden. Wat zijn de effecten bij het samenlopen van roosters, of bij het (tijdelijk) aanpassen van het rooster? Bij het werken met duo co’s, het digitaliseren van (een deel van) het onderwijs, of het aanpassen van startgroepen? Zonder dit inzicht ontbreekt het overzicht en is het blind varen. En dat leidt zelden tot de optimale route.

 

CRIP: Intelligente beslissingsondersteuning voor de planning en logistiek van de coschappen

CRIP is een webbased applicatie, ontwikkeld door Hello! Planner, dat de coschapplanning 'on-the-fly' doorrekent, bijvoorbeeld::

 • Hoeveel coschapplaatsen er nodig zijn voor de klinische stage Interne Geneeskunde in week 33 in 2023. En of dit te veel, precies goed of te weinig is;
 • Wat de historische, actuele en toekomstige wachttijden zijn, minimaal, gemiddeld en maximaal en uitgesplitst per studentcategorie (nominaal, regulier, zij-instromers et cetera);
 • Hoeveel coassistenten er in week 40 in 2021 introductieonderwijs hebben, of op vakantie zijn;
 • Wat de impact is op de wachttijden bij een aanpassingen aan de roosters;
 • Het aantal benodigde coschapplaatsen bij het (tijdelijk) werken met duo co’s op een stageplek.

In CRIP maakt het niet uit of er sprake is van een vast onderwijsrooster, twee of meer samenlopende roosters of honderden individuele (maatwerk) roosters: CRIP rekent alles ‘on-the-fly’ uit. In CRIP kun je zelf aan de knoppen draaien en direct de consequenties zien. In grafische dashboards en in Excel sheets die je kunt direct kunt downloaden. In CRIP kun je scenario’s maken en vergelijken, zodat je kunt optimaliseren en bijsturen. CRIP is een webbased applicatie waarmee je direct aan de slag kunt. CRIP biedt de UMC’s slimme beslissingsondersteuning die nodig is voor een optimale en duurzame planning en logistiek van de coschappen. Nu, straks en later. 


De voordelen van CRIP:

 • Webbased applicatie te gebruiken op een computer, notebook en telefoon
 • Eenvoudig en gebruikersvriendelijk
 • Plug & play, geen installatie (of aanschaf) van software vereist
 • Geen integratie met andere systemen, je kunt direct aan de slag
 • Dagelijkse back-up van gegevens
 • Vaste prijs per maand, per maand opzegbaar


Geïnteresseerd? Neem contact op met Hello! Planner via: info@helloplanner.nl of bel via 085 - 0212 900.

Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd